Politica de protectie si prelucrare a datelor cu caracter personal

Tuplex Plastic SRL (in continuare denumita Tuplex) are sediul in localitatea Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr. 14, jud. Ilfov, si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/15/2010 avand CUI RO22850754.  

Tuplex comercializeaza produse exclusiv catre persoane juridice, astfel, toate datele dvs. pe care le prelucreaza Tuplex au legatura cu entitatea in care va desfasurati activitatea, entitate care este sau poate fi client al Tuplex.

Prelucram datele Dvs. cu caracter personal exclusiv in limitele dispozitiilor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din Romania, prevazute in Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Pagina noastra de internet si celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin masuri tehnice si organizatorice impotriva accesului, modificarii sau difuzarii datelor Dvs. de catre persoane neautorizate precum si impotriva pierderii sau distrugerii datelor Dvs.
Este necesar sa tratati in permanenta cu confidentialitate datele Dvs. de acces si sa inchideti fereastra de browser cand terminati vizitarea paginii noastre de internet.
Pentru transferul de date cu caracter personal utilizam proceduri tehnice de criptare.

Salariatii si imputernicitii Tuplex au obligatia de a respecta dispozitiile cu privire la protectia datelor conform normelor legale.

Scopul prelucrarii datelor il reprezinta: reclama, marketing si publicitate.

Aveti obligatia sa ne puneti la dispozitie datele in masura in care datele respective sunt necesare pentru incheierea si executarea contractelor de vanzare si pentru onorarea/livrarea de comenzi. Eventual, refuzul dvs. duce la imposibilitatea incheierii contractelor de vanzare si a livrarii produselor.

 

TIPURI DE DATE PRELUCRATE

 

  • Prin simpla accesare a site-ului nostru www.tuplex.ro

Datele de browser (data si ora accesului, adresa URL a site-ului web care face trimiterea, tipul de browser si versiunea, adresa IP) sunt utilizate pentru realizarea conexiunii cu site-ul web conform Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

In cazul accesarii paginii noastre de internet, browser-ul Dvs. de internet transmite automat date (de ex. data si ora accesarii, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fisierul, tipul si versiunea browser-ului) catre serverul nostru, pe baza unor setari tehnice. Aceste date sunt colectate si utilizate exclusiv in scop statistic si in scop de analiza, de ex. pentru imbunatatirea ofertei.

Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alti identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi in anumite circumstante date cu caracter personal, prin urmare le vom trata ca atare.

Datele de geo-localizare sunt utilizate pentru a identifica punctul de lucru apropiat dvs, conform Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Prin intermediul localizarii geografice cu ajutorul adresei IP este posibila, din punct de vedere tehnic, estimarea locatiei utilizatorului de internet.

Datele de analiza web sunt utilizate pentru a masura raza de actiune, optimizarea site-urilor web, publicitate bazata pe interese, remarketing, recunoasterea fraudelor conform prevederilor Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Pagina noastra online contine cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt salvate de browser-ul Dvs. de internet si servesc pentru a face pagina noastra de internet per total mai usor de utilizat, mai eficienta si mai sigura. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi in scop statistic. Cookie-urile nu cauzeaza daune computerului Dvs. si nu contin virusi. Puteti impiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzatoare a browser-ului Dvs. Va atragem atentia asupra faptului ca, prin blocarea cookie-urilor se poate intampla sa nu puteti utiliza toate functiile paginii noastre de internet. Daca in continuare nu este specificat altfel, durata de functionare a unui modul cookie utilizat este limitata la max. 4 saptamani. In calitate de utilizator, prin intermediul setarilor browserului, puteti decide daca permiteti, blocati sau stergeti modulele cookie si care anume.

 

  • Prin completarea Formularului de Contact

Datele din formularul de contact (nume, prenume, societatea in care activati, adresa de e-mail, nr. de telefon, judetul in care societatea activeaza) sunt utilizate pentru comunicarea legata de initierea de demersuri contractuale in baza cererii dumneavoastra, conform Art. 6 alin.1 lit. b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Datele cu caracter personal (de exemplu modul de adresare, prenumele, numele, titlul, strada, nr., codul postal, localitatea, restul adresei, tara, nr. de telefon si adresa de e-mail) sunt stocate si prelucrate de catre noi numai in cazul in care introduceti aceste date la o rubrica de pe pagina noastra de internet sau ni le transmiteti prin e-mail.

Prin completarea Formularului de Contact sunteti de acord ca prelucrarea datelor dvs. personale este necesara pentru executarea relatiei contractuale sau precontractuale dintre societatea in care activati si Tuplex, la solicitarea dvs, conform prevederilor art. 6.(1) b) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate in scopul derularii contractelor si procesarii solicitarilor Dvs.

Datele Google reCAPTCHA sunt utilizate pentru protectia formularelor de pe internet, conform Art. 6 alin.1 lit. f) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

 

  • Prin solicitarea de oferte/newsletter din partea Tuplex

Datele de newsletter (nume, prenume, societatea in care activati, adresa de e-mail, nr. de telefon, judetul in care societatea activeaza) sunt utilizate pentru Publicitatea prin e-mail conform Art. 6 alin.1 lit. a) din Regulamentul General privind Protectia Datelor.

La inregistrarea pentru serviciul nostru de newsletter datele Dvs. sunt utilizate de Tuplex in scopuri promotionale si de marketing. Utilizarea este pe durata nelimitata si inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter. Puteti renunta oricand la serviciul newsletter. O utilizare in acest scop are loc numai daca v-ati dat acceptul. In acest caz, documentam in plus si acceptul acordat de dumneavoastra.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

Potrivit Regulamentului General privind Protectia Datelor, beneficiati de dreptul de acces, de rectificare a datelor, de restrictionare a prelucrarii si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc, dreptul la portabilitatea datelor si sa solicitati stergerea datelor personale colectate de catre noi.Dreptul la informare


(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:

a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;

b) scopul in care se face prelucrarea datelor;

c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;

d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezaluirea datelor este expres prevazuta de lege.


Dreptul de acces la date


Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

(a) scopurile prelucrarii;

(b) categoriile de date cu caracter personal vizate;

(c) destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, in special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;

(d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;

(e) existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;

(f) dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;

(g) in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora;

h) existenta unui proces decizional automatizat incluzand crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4), precum si, cel putin in cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.


Dreptul de rectificare a datelor


Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizata are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 

Dreptul la stergere

 

(1) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, iar operatorul are obligatia de a sterge datele cu caracter personal fara intarzieri nejustificate in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

(b) persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;

(c) persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (1) si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau persoana vizata se opune prelucrarii in temeiul articolului 21 alineatul (2);

(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se afla operatorul;

(f) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale mentionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) In cazul in care operatorul a facut publice datele cu caracter personal si este obligat, in temeiul alineatului (1), sa le stearga, operatorul, tinand seama de tehnologia disponibila si de costul implementarii, ia masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucreaza datele cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror linkuri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) și (2a) nu se aplica in masura in care prelucrarea este necesara:

(a) pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

(b) pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica operatorului sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul;

(c) din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) si (i) si cu articolul 9 alineatul (3);

(d) in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul 89 alineatul (1), in masura in care dreptul mentionat la alineatul (1) este susceptibil sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii respective; sau

(e) pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

 

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

 

(1) Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:

(a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau

(d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

(2) In cazul in care prelucrarea a fost restrictionata in temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu exceptia stocarii, sa fie prelucrate numai cu consimtamantul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoana vizata care a obtinut restrictionarea prelucrarii in temeiul alineatului (1) este informata de catre operator inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

 

(1) Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b); si

(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

(2) In exercitarea dreptului sau la portabilitatea datelor in temeiul alineatului (1), persoana vizata are dreptul ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

(3) Exercitarea dreptului mentionat la alineatul (1) din prezentul articol nu aduce atingere articolului 17. Respectivul drept nu se aplica prelucrarii necesare pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public sau in cadrul exercitarii unei autoritati oficiale cu care este investit operatorul.

(4) Dreptul mentionat la alineatul (1) nu aduce atingere drepturilor si libertatilor altora.


Dreptul de opozitie


(1) In orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarii in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. Operatorul nu mai prelucreaza datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care operatorul demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

(2) Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

(3) In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii in scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate in acest scop.


Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale


(1) Persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

(2) Alineatul (1) nu se aplica in cazul in care decizia:

(a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date;

(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

(3) In cazurile mentionate la alineatul (2) literele (a) si (c), operatorul de date pune in aplicare masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate, cel putin dreptul acesteia de a obtine interventie umana din partea operatorului, de a-si exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

(4) Deciziile mentionate la alineatul (2) nu au la baza categoriile speciale de date cu caracter personal mentionate la articolul 9 alineatul (1), cu exceptia cazului in care se aplica articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) si in care au fost instituite masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate.Dreptul de a se adresa justitiei


(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.

(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.Contact


Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus de revocare, informare, stergere sau corectare a datelor Dvs. va rugam sa va adresati prin cerere scrisa, datata si semnata la adresa Tuplex Plastic SRL (in continuare denumita Tuplex) cu sediul in localitatea Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr. 14, jud. Ilfov sau prin e-mail la comercial@tuplex.ro. Exercitarea drepturilor Dvs. mentionate mai sus este gratuita.